Litt om oss

Firmaet bistår innen alle typer plan- og byggesak for privat og næring.

Konsulenttjenester for byggherrer som går med en prosjekt- idè eller drøm de ønsker å få realisert.

TBC AS er opptatt av at kundens eierskap til sin ide/ prosjekt blir ivaretatt best mulig.

Dette får vi til ved å skreddersy prosjektet tiltakshavers ønske.

Ved å benytte seg av Tbc sin kompetanse innen byggesak/ prosjektledelse, i hele eller deler av prosjektet, vil du som byggherre oppleve friere valgmuligheter i forhold til valg av produkter og leverandører.

Dette medfører igjen at prosjektet kan bli mer detaljstyrt og kostnadsbesparende.

Dette er oss

BYGGESØKNADER | VÅTROMSKONTROLL | TERMOGRAFERING | PROSJEKTLEDELSE | MILJØSANERING | TEGNING | 3D SKANNING.

Referanser

SAMMEN MED VÅRE KUNDER HAR VI BIDRATT TIL VEKST I BYGGENÆRINGEN.

Alle referanser

Er du klar for en prat?

HAR DU ETT DRØMMEPROSJEKT DU VIL FÅ REALISERT?

Her finner du oss