Termofotografering

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate.

Det meste er påvirket av temperatur, det er derfor viktig å ha kontroll på denne- riktig temperatur betyr gjerne høyere kvalitet, bedre innemiljø og sparte penger.

Termografering lokaliserer feil og mangler uten fysiske tiltak, samt at man deretter kan åpne og rette opp direkte der feilen/ mangelen er påvist.

Mangelfull isolasjon, lekkasjer, bygningsfeil og konstruksjonsfeil som gir energilekkasje, kulderas, trekk og fuktskader kan enkelt oppdages og dokumenteres med termografering.

Ved kombinasjon med trykktesting kan man i tillegg fremprovosere mindre svakheter i konstruksjonen slik at disse blir tydeligere dokumentert og deretter kan utbedres. (Se trykktesting)

TBC AS er sertifisert for termografering og trykktesting!

TBC AS sitt hovedfelt for termografering er lokalisering av unødvendig varmetap og avdekking av fukt i gulv, vegger og tak.

I forhold til rør og elektriske feil kan TBC være behjelpelig med å indikere feil, men kan ikke ta ansvaret med å tolke hva som er feil.

Termografering kan utføres i alle typer boliger og næringsbygg.

Fordeler:
– Direkte lokalisering av mangel og/eller feil ved termografering
– Man unngår å måtte rive hele vegger for inspeksjon.
– Store energibesparinger i forhold til oppvarming.
– Bedre innemiljø.
– Avdekker fuktskader.
– Dårlig isolasjon kan identifiseres raskt og enkelt.
– Sprekker/ konstruksjonsfeil blir lokalisert og dokumentert.
– Besparende i forhold til utbedring av feilen da man har mulighet for å kun reparere der det er påvist feil.
– Byggherre mottar tydelig rapport med bilder av termograferingen. Der avvik blir oppdaget vil det bli tatt både digitale bilder samt termografbilder slik at stedet er lettgjenkjennelig for de som skal utføre reparasjon.