Om oss

Firmaet bistår innen alle typer plan- og byggesaker for privat og næring.

Konsulenttjenester for byggherrer som går med en prosjekt, idè eller drøm de ønsker å få realisert.

TBC AS er opptatt av at kundens eierskap til sin ide/prosjekt blir ivaretatt best mulig.

Dette får vi til ved å skreddersy prosjektet etter tiltakshavers ønske.

Ved å benytte seg av TBC AS sin kompetanse innen byggesak/prosjektledelse, i hele eller deler av prosjektet, vil du som byggherre oppleve friere valgmuligheter i forhold til valg av produkter og leverandører.

Dette medfører igjen at prosjektet kan bli mer detaljstyrt og kostnadsbesparende.

Vår kompetanse
– Alle typer byggesøknader- ansvarlig søker
– Kontroll tetthet og våtrom
– Termografering
– Prosjektledelse
– Miljøsanering
– Tegning
– Prosjektledelse
– 3D scanning