Byggesøknader

TBC AS har ansvarsrett for søker- alle typer tiltak, i tiltaksklasse 2
Velkommen til gjennomgang hos oss hvor konsulent kan kartlegge deres idé og ønske.

TBC AS veileder dere som byggherre i forhold til om ønsket tiltak ligger innenfor kommunens gjeldende lover, regler og bestemmelser.

TBC AS kan være behjelpelig med å finne alternative løsninger og endringer slik at tiltaket faller inn under kommunens regler, bestemmelser og lover (endre takvinkel, fasade osv).

Skulle noe være uklart kan forhåndskonferanse avholdes hos kommunen slik at byggherre og konsulent gjennomgår tiltaket med kommunen i forkant av søknad. Dette for å sikre at tiltakssøknaden godkjennes av kommunen uten tid- og kostnadsulemper.

For næring utarbeides også fullstendig søknad til arbeidstilsynet parallelt med byggesøknaden.

Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes og at nødvendig dokumentasjon sendes kommunen for ferdigattest før tiltaket tas i bruk.
Ansvarlig søker er tiltakshaver sin representant overfor kommunen gjennom hele prosessen.

TBC har allsidig og lang erfaring innenfor alle typer søknadsprosesser.
– Nybygg/tilbygg/fasadeendring av boliger, hytter og garasjer
– Nybygg/ tilbygg/ fasadeendring av alle typer næringsbygg
– Delingssak privat og næring
– Seksjonering privat og næring
– Søknad om sanering med saneringsbeskrivelse og avfallsplan
– Midlertidig brukstillatelse
– Ferdigattest
– Dispensasjonssøknad
– Søknad arbeidstilsynet(næring)