3D-scanning

3D laserskanning måler avstand mellom objekt og måleren ved hjelp av laserstråler som beveger seg 360 grader vannrett og 270 grader loddrett. Skanneren har en målefrekvens på 50 000 – 500 000 punkter i sekundet.

Resultatet av en skanning danner et 3D bilde og en punktsky.

Punktskyen kan overføres direkte inn i tegneprogrammene Revit og AutoCad for utarbeidelse av 3D og 2D tegninger.

Skanningen kan legges direkte i BIM for nøyaktig «as built»-dokumentasjon.

TBC AS foretar skanninger og utarbeidelse av scanninresultatene

Fordeler sammenlignet med tradisjonelle oppmålingsmetoder
– Det er en meget hurtig metode sammenlignet med tradisjonell oppmåling.
– Det er oftest tilstrekkelig med et besøk på oppmålingsobjektet.
– Mindre behov for å lukke ned anlegg da 3D modeller as built gir økt mulighet for simulering og planlegging.
– Det gir entydig og komplett dokumentasjon med eksakt nøyaktighet av alle målinger.
– Det gir nøyaktige 3D modeller as built som gir stor mulighet for prefabrikasjon og mindre behov for felttilpasninger.
– 3D skanning gir nøyaktig formidling av geometri og tilstand til alle typer objekter.
– Innhenter direkte GPS-posisjonering i 3D.
– Skanningen kan overføres direkte inn i Autocad og Revit for videre utarbeidelser.

Anvendelsesområder
– Modellering av fasader.
– Rekonstruksjon av opprinnelige plantegninger.
– Skanner og utarbeider plantegning av et bygg.
– Sporing av endringer gjennom gjentatte målinger av samme overflate.
– Enkel beregning av volum ved anvendelse av Site Monitor Volumes.
– Visualisering av masseuttak.
– Definere volum ved produksjon i åpne gruver.
– Planlegging av veiutvikling.